Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Thay đổi họ tên cho người trên 18 tuổi như thế nào cùng theo dõi chi tiết nhé!
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đất đai.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Ngày 30/3/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.
Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA  quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó cho phép người dân có thể làm...
     

(TN&MT) - Bắt đầu từ tháng 1/2022, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và hàng loạt các văn bản hướng dẫn về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải y tế có hiệu lực thi hành.Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với những đột phá

Từ ngày 1/1/2021, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 gồm 16 chương, 171 điều bắt đầu có hiệu lực. Luật này đưa các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Ngày 12/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24 /2021/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định có hiệu lực thi hành...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 2.306