Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống 5,2%
Ngày cập nhật 23/02/2023

Với quyết tâm cao và những giải pháp cụ thể, sát thực tế, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông đã đạt được những kết quả quan trọng. Trên cơ sở đó, năm 2023 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện xuống còn 5,2%. Đây là một trong 6 chỉ tiêu được thảo luận tại cuộc họp định kỳ do Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025 tổ chức nhằm đánh giá tiến độ triển khai thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2023.

Trong năm 2023 huyện Nam Đông đã đưa ra 6 nhóm giải pháp, trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng Nông thôn mới; xây dựng phương án thoát nghèo chi tiết đến từng hộ để có phương án trợ giúp thoát nghèo, chú trọng đến hộ nghèo trẻ, hộ mới tách; Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến về nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo;

    Đồng thời, lồng ghép việc thực hiện các dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo với các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội khác; Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình giảm nghèo ở các cấp, phát huy quyền giám sát của người dân ở các vùng hưởng lợi chương trình, dự án... Qua đó, nhằm thực hiện hoàn thành 6 chỉ tiêu của năm 2023, trong đó: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn: 5,2% (hộ nghèo 3,2%, hộ cận nghèo 2%); trên 95% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi; 100% người nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế và vận động 100% hộ cận nghèo tham gia mua BHYT; Hỗ trợ dạy nghề từ 550 lao động trở lên...

Với những giải pháp sát thực tế, cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, năm 2023 huyện Nam Đông sẽ hoàn thành những chỉ tiêu về giảm nghèo tại địa bàn. Trong năm 2022, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể và quyết tâm cao của người dân, huyện Nam Đông đã giảm được tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 8,62% tương ứng 613 hộ xuống còn 5,3%, tương ứng 380 hộ.

 

Theo Quỳnh Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 103