Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Ngày 20 tháng  02 năm 2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm:...
Ngày 30 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 284 /QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng,...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 14/2/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng Nông...
Ngày 02 tháng 02 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 299 /QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát...
Ngày 07 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp...
Ngày 05 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ...
Ngày 07 tháng 02 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc...
Ngày 08 tháng 02 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 327 /QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của...
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 của UBND xã Thượng Long
Quyết định công bố danh mục TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thượng Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 19