Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội đồng nhân dân
Ngày 28/2/2022 Thường trực HĐND ban hành kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc giám sát kết quả thực hiện các mô hình/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Thành phần đoàn giám...
Ngày 22/02/2022 Thường trực UBND huyện tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 2. Do đồng chí Lê Thị Thu Hương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: Các đồng chí trong Thường...
Chương trình công tác tháng 01 của Thường trực HĐND huyện

Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3).

Tập tin đính kèm:

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về nội dung nghị quyết nâng cao chất lượng cán bộ CCVC giai đoạn 2021-2025 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)

Tập tin đính kèm:

Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3).

Tập tin đính kèm:
Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3).
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của pháp luật đã quy định và sự phân công của Thường trực HĐND xã, Ban Kinh tế - Xã hội xã đã làm việc với Ban Tài chính - ngân sách để thẩm tra Báo cáo của UBND...
Thực hiện theo Nghị quyết HĐND xã về lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội năm 2021. Để chuẩn bị tốt kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, thẩm tra báo cáo kinh tế- xã hội do UBND xã trình tại kỳ họp. Ban kinh tế- xã...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo nội dung liên tịch kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII, qua trang thông tin điện tử huyện đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn vào cập nhật thực hiện./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 14