Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Căn cứ Điều 34, Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, thống kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Căn cứ Quyết định 1762/QĐ-BTNMT...
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV (ngày 12-3-2022) Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực...
Sáng ngày 13/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. 87,37% tổng số đại biểu tán thành...
NỘI DUNG THI ĐUA THỰC HIỆN 08 CHỈ TIÊU NĂM 2021 Chỉ tiêu 1: Hội LHPN xã thực hiện ít nhất 01 công trình có giá trị và 8/8 chi hội đăng ký với cấp uỷ cùng cấp thực hiện...
Để xứng tầm đô thị động lực và thực hiện “Giấc mơ Huế”, giai đoạn 2021- 2025, TP. Huế đẩy nhanh tiến độ các dự án (DA) đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị kết hợp phương án, tầm nhìn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng...
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ THƯỢNG LONG,HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021-2030
Thực hiện Chương trình số 02-CTr/ĐU ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Đảng ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch phân công chỉ đạo, chủ trì tham mưu thực hiện...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 164