Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo, điều hành
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế số 02/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền...
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 39/KH-UBND thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 
Ngày 03/01/2023 UBND xã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc sửa dổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của UBND xã Thượng Long
Ngày 30 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Thượng Long đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách xã năm 2023
Ngày 03/01/2023 UBND xã ban hành Quyết  số 05/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Uỷ ban nhân dân xã Thượng Long năm 2023
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 258