Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết nối giải quyết việc làm cho trên 17.000 lao động vào năm 2023
Ngày cập nhật 20/02/2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 39/KH-UBND thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 

Mhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động trong tỉnh với thị trường lao động các vùng kinh tế trọng điểm khu vực các tỉnh miền Trung và của cả nước; đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo nguồn thu nhập, làm giàu cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ thất nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội; ngày 13/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 39/KH-UBND thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 

Theo đó, năm 2023 phấn đấu đạt những chỉ tiêu sau: Kết nối giải quyết việc làm cho trên 17.000 lao động. (trong đó: Giải quyết việc làm cho 12.500 lao động thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Giải quyết việc làm cho 2.500 lao động thông qua các dự án vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh từ Quỹ Quốc gia về việc làm và các nguồn vốn tín dụng ưu đãi khác; Giải quyết việc làm từ hoạt động tuyển chọn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho: 2.000 lao động). Có 25% lao động được hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu có việc làm. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 2,1%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2023 đạt 70%. Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến cuối năm 2023 giảm còn 25,03%.

Để đạt được mục tiêu đề ra Kế hoạch tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển mạng lưới doanh nghiệp và các thành phần kinh tế để tạo việc làm; Nâng cao hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm và hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm; Nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương; Truyền thông, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình việc làm.

Tập tin đính kèm:
Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 87