Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin dự án
NGHỊ QUYẾT Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Nam Đông
Ngày  16 tháng  8  năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2014 /QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 01 công trình, dự án trong năm 2021 trên...
Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về việc triển khai sử dụng cát nghiền trong các công trình sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Sở Xây...
Xây dựng sản phẩm là sản xuất khôi phục Piêng rượu Cơ Tu, đã mất đi hơn 70 năm, chưa có quan sách nào được ghi chép.    Việc duy trì, nghề truyền thống điều cần thiết, là sản phẩm sạch và đảm bảo  sức ...
Mặc dù các điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia các gói thầu 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam ở mức cao, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, vẫn có hơn 50 doanh nghiệp (DN) xây lắp tham gia dự thầu với tư cách nhà thầu...
Không nằm ngoài quy luật, ở đâu hạ tầng phát triển thì bất động sản sẽ hưởng lợi và phát triển bền vững.
Nếu chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định thì pháp luật về nhà ở không có quy định yêu cầu chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển khu đô thị khi được...
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường bê tông thôn 6, xã Thượng Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 10